Kierownik Wydziału Finansów SO/110/7/18

ZDPK ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownik Wydziału Finansów
1 etat – pełny wymiar czasu pracy

Informacje