UWAGA! Ta wersja strony internetowej,
nie jest już aktualizowana.

Uruchomiliśmy nową wersję strony,
bardziej dostosowaną do urządzeń mobilnych.
Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

Kierownik Wydziału Finansów SO/110/7/18

ZDPK ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownik Wydziału Finansów
1 etat – pełny wymiar czasu pracy

Informacje

Wynik