Konkurs - „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym ogłasza KONKURS na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego pod nazwą „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”.

Informacje