UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Zmiana adresu siedziby ZDPK, dane do faktury

budynek batowice 200Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą siedziby Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
od dnia 04 września 2017r.;

- wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres tj.
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
32-086 Batowice

- natomiast faktury prosimy wystawiać według poniższego wzoru:

Czytaj więcej...

Informacje o ZDPK

 Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 
jest jednostką budżetową Powiatu Krakowskiego.
Przedmiotem działania jest wykonywanie zadań należących do Zarządu Powiatu w Krakowie w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych - szczegółowy zakres zadań przedstawiono w regulaminie organizacyjnym.

Numery rachunków bankowych

Nazwa rachunku 
Nr rachunku w banku:
GETIN NOBLE BANK S.A.
Rachunek podstawowy - służy do dokonywania wpłat należności z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowgo oraz innych należności ustalanych przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w drodze decyzji. 73 1560 0013 2568 2818 7598 0001
Rachunek sum depozytowych - służy do dokonywania wpłat wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


38 1560 0013 2281 8759 8000 0010

Regon ZDPK


Regon: 351579270


 

Mapa - Jak dojechać

 

zdpk batowice mapa