UWAGA! Strona archiwalna
(nie jest już aktualizowana)


Nowa strona dostępna jest pod adresem:
http://zdpk.krakow.pl

 

 

Adresy e-mail

 

administracjamalpazdpk.krakow.pl - Wydział Organizacyjno – Gospodarczy - OG
inwestycjemalpazdpk.krakow.pl - Wydział Rozwoju i Współpracy - RW
drogimalpazdpk.krakow.pl - Wydział Utrzymania Dróg i Mostów - DM
pas.drogowymalpazdpk.krakow.pl - Wydział Administracyjnej Ochrony Pasa Drogowego - PD
zamowieniamalpazdpk.krakow.pl - Zespół d/s Zamówień Publicznych - ZP
brdmalpazdpk.krakow.pl - Zespół d/s Inżynierii Ruchu - IR
kadrymalpazdpk.krakow.pl - Stanowisko d/s Osobowych - SO
ksiegowoscmalpazdpk.krakow.pl - Wydział Finansów - FK